طرز نوشتن آدرس در زبان انگلیسی

ساده و اصولی

به زبان خیلی ساده، نوشتن آدرس به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱- نام و نام خانوادگی شما (Addressees’ name)

۲- طبقه، پلاک ساختمان شما، نام خیابان (House number and street name)

۳- نام شهر (Town/city)

۴- نام استان + کد پستی- اگر آدرس دانشکده خود را می دهید، باید آن را در این بخش وارد کنید(Province, state or department and postal code).

۵- نام کشور (Country)

نکته مهم! همیشه نام شهر و کشور را با حروف بزرگ بنویسید (فرمت بین المللی این است!).

نکته مهم! سعی کنید که آدرس شما بیشتر از ۵ خط نشود.

مثال:

Ali Ramezani
۴th Floor, No. 64 Laleh Street 
Keshavarz Blvd
TEHRANIRAN


ادامه طرز نوشتن آدرس در زبان انگلیسی

/ 0 نظر / 16 بازدید