طرز نوشتن ایمیل و نامه در زبان انگلیسی

آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی (ایمیل رسمی یا غیررسمی)

بسیاری از دانشجویان و اساتید، بازرگانان و … کار ارتباطات را به کمک ایمیل انجام می دهند، بنابراین شناخت ساختار و نحوه نوشتن یک ایمیل حرفه ای بسیار ضروری می باشد. برای این کار:

۱- با سلام شروع کنید

برای این کار، اگر طرف ایمیل با شما دوست صمیمی است، از Dear Ali (کلمه Dear باضافه نام کوچک طرف مقابل) شروع کنید. اگر رابطه شما رسمی است باید بعد از کلمه Dear نام خانوادگی او را تایپ کنید (Dear Mrs. Mohammadi).

اگر نام یا نام خانوادگی طرف تان را نمی دانید با یکی از عبارت های زیر شروع کنید:

To Whom it may concern (به مسئول زیربط …)

Dear Sir/Madam (خانم یا آقای عزیز..)

greeting

ادامه طرز نوشتن ایمیل و نامه در زبان انگلیسی

/ 0 نظر / 30 بازدید